top of page
d71073bc6753427b8528a4a0c5dc4896.jpeg

Högkvalitativ hemsjukvård

    Behöver du hjälp?

För svenska, ring  0505508831

care-img-07.jpg

Tjänster

Välkommen till Sam´s Cares mångsidiga utbud av sociala- och hälsovårdstjänster.
Sam´s Care erbjuder omvårdnad, rehabilitering och stödjande insatser hemma hos kunden.
Vi erbjuder även mottagningstjänster, samt skräddarsydda lösningar till kommuner och företag.
Du kan komma i kontakt med våra tjänster direkt, eller via kommunens servicesedlar eller via inköpstjänst?
Kontakta oss för att hitta flexibla och individuella lösningar, som är anpassade till din livssituation.

HOME NURSING 1.jpg

Hemsjukvård

Hemsjukvård är inte enbart för äldre, utan är även en tillgång till anhörigvårdare i behov av avlastning, samt för de som är i behov av rehabilitering relaterad till psykisk ohälsa och/eller missbruk, kunder som lider av handikapp, eller i behov av återhämtning efter sjukdom eller operation. Vi samarbetar också med kommunens hemsjukvård.


Vi utgår ifrån talesättet “Hem kära hem,” därför är vår målsättning att stödja kundens boende och vardagshantering i hemmet genom mångsidig vård- och rehabilitering erbjudande. Vår omsorgspersonal är tillgängliga dygnet runt för uppföljning av enstaka eller långsiktiga behov. Kontakta oss, så hittar vi lösningar som är anpassade för din speciella livssituation.

care-img-07.jpg

Egna vårdare och besök utan brådska

Kundernas allmänna önskan inom hemsjukvården är att få få besök av vårdare som de känner igen, och som tar sig tid. Därför har dem vårdare som är avsedda för var och en, och som har tid att småprata.

Många av våra kunder uppskattar besöken som är längre och stressfria.

Sam´s Care erbjuder dig pålitlig service.

 

Vår vårdare har inte bråttom till nästa besök, eftersom väsentlig del av besöket är avsett till att spendera tid tillsammans med kunden, och diskutera så väl som små och större ting. Vi vill att kunden känner sig sedd. Detta uppskattas även av kundens anhöriga som kan lämna sina närmaste i en trygg och professionell vård.

care-img-04.jpg
KONTAKTINFORMATION

Tack för att du skickade in!

bottom of page