top of page
d71073bc6753427b8528a4a0c5dc4896.jpeg

Palvelut +

care-img-07.jpg

Ota yhteyttä ja kutsu palveluohjaajamme maksuttomalle kartoituskäynnille, jonka yhteydessä löydämme juuri sinun tilanteeseesi soveltuvan palveluratkaisun ja kerromme lisää myös saatavilla olevista tuista ja etuuksista.

KOTIHOIVA

Kotihoiva tarkoittaa asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun arkielämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista.

 

Oma koti on kullan kallis, siksi palvelumme tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona asumista ja arjessa selviytymistä monipuolisen hoiva- ja kuntoutustarjonnan keinoin. Sam´s Caren kotihoitopalvelut räätälöidään kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ammattitaitoiset hoitajamme ovat käytettävissä ympäri vuorokauden, niin tilapäiseen kuin pidempiaikaiseenkin tarpeeseen. Myös lääkäripalvelut ovat asiakkaidemme ulottuvilla.

care-img-04.jpg

OMAISHOIDON TUKI

Mikäli toimit omaishoitajana läheisellesi, voit tiedustella meiltä sijaistamismahdollisuutta sekä tukipalveluita. Omaishoidon tuki ja lomitus voidaan järjestää Sam's Caren kautta joko asiakkaan kotiin tuotavana palveluna tai palveluasumisen piirissä. Järjestämme sopimusasiakkaille sijaisen omaishoitajan sairastuessa, loman ajaksi tai palvelutarpeen lisääntyessä. Voit tiedustella palveluseteliä tai maksusitoumusta omaishoitajan vapaan ajaksi oman alueesi sosiaalityöntekijältä.

MUISTIHOITAJA

Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Muistihoitaja myös arvioi asiakkaan terveydentilaa ja tekee erilaisia muistitutkimuksia sekä antaa yksilöllistä ohjausta asiakkaalle ja omaisille. Diagnoosin saaneiden asiakkaiden parissa muistihoitaja tekee kuntouttavaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja elämänhallinnan ylläpitäminen ja lisääminen tämän omassa toimintaympäristössä eli kotona. Muistihoitaja myös arvioi kotiympäristön toimivuutta asiakkaan lähtökohdista. 

Muistihoitajan tavoitteena on olla asiakkaan sekä läheisten rinnallakulkija kaikissa sairauden vaiheissa, toimien osana moniammatillista tiimiä. Muistihoitajaamme kannattaa ottaa yhteyttä, mikäli olet huolissasi omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. Palvelun piiriin kannattaa hakeutua, sillä osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa. Muistihoitajamme tekevät kotikäyntejä. Ota meihin yhteyttä ja tiedustele palvelun saatavuutta omalla alueellasi.

care-img-05.jpg

APUA JA TUKEA ARKEEN

Tuotamme kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluita ympärivuorokautisesti liikkuvien hoivapartioiden avulla. Päivä-, ilta- ja yöpartiot käyvät asiakkaiden luona tarpeen mukaan avustamassa mm. aamu- ja iltatoimissa, ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, lääkehoidossa, asentohoidoissa ja voinnin seurannassa. Kotihoidon käynnit voivat olla kertaluontoisia tai säännöllisesti toistuvia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia auttamiskäyntejä. Tarjoamme palveluratkaisuja myös asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitajan läsnäoloa. Järjestämme henkilökohtaisen hoitajan tai hoitoringin asiakkaan omaan kotiin esimerkiksi hengityshalvaus- tai saattohoitopotilaille. Tuotamme palveluita myös asiakkaille, joilla on vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös kotiin.

​Kotihoiva tarkoittaa asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun arkielämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotihoitoon kuuluu mm. ruoanlaitto, vaatehuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, kauppa- ja apteekkiasiointi. Palvelussamme korostuu kuntouttava työote, jolla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäinen elämä omassa kotona.

Kotisairaanhoito on kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan potilaan omat voimavarat. Kotisairaanhoitoon kuuluu mm. lääkkeenjako, haavahoito, injektiot, näytteenotto sekä terveydentilan seuranta. Suoritamme tarvittaessa myös ommelten poistot. Nopea ja mutkaton asiakaspalvelu omassa kodissasi säästää aikaa ja vältyt jonottamiselta.

bottom of page