top of page

Kotikuntoutus

Moniammatillista kuntoutusta kotiin

Kotikuntoutus 6.jpg

​Kotikuntoutuksesta saa erinomaisen avun myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Valitettavan usein asiakas kotiutuu sairaalasta ilman yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja palveluverkkoa, mikä saattaa pidentää toipumisaikaa tarpeettomasti. Postoperatiivisen kuntoutuksen avulla asiakkaan liikuntakyky paranee ja mahdolliset kivut lievittyvät. Tavoitteenamme on palauttaa asiakas takaisin normaalin elämän pariin mahdollisimman nopeasti.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen sekä päivittäisissä askareissa selviytymisen tukeminen. Kotikuntoutus on terapeutin tai moniammatillisen tiimin toteuttamaa tavoitteellista harjoittelua, jonka sisältö määritellään asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan.

Kotikuntoutuksen piirissä voidaan harjoitella muun muassa tasapainoa, lihasten voimaa ja liikkuvuutta, siirtymisiä ja muita kodissa ja kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja kuten pukeutumista ja liikkumista. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä. Mikäli asiakkaalla on etenevä sairaus, kotikuntoutuksella pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä, lievittämään kiputiloja sekä ehkäisemään ennenaikaista siirtymistä palveluasumisen piiriin.

Hoitotiimiimme kuuluu EREPS personal traineritä, joilla on yli 10 vuoden kokemus kunto- ja terveysliikunta-alalta. EREPS (European Register of Excercise Professionals) on kunto- ja terveysliikunta-alan ammattilaisten rekisteri, jota hallinnoi EHFA.

Asiakkaiden toimintakyvyn edistämisessä vahvuutenamme on moniammatillinen palvelukapasiteetti. Sam´s Caressa kotikuntoutus voidaan yhdistää henkilökohtaiseen apuun, kotisairaanhoitoon tai ohjaukselliseen tukihenkilöpalveluun, joista rakentuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava kokonaisuus. Moniammatilliset terapiapalvelumme ovat saatavilla lähes valtakunnallisesti.

Kuntoutus voidaan toteuttaa lyhyenä interventiona tai pidempikestoisena säännöllisenä ohjauksena. Kuntoutukseen voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman, myös palvelusetelillä.

bottom of page