top of page
Asiakkaat kertovat.jpg

Grow Your Vision

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. 

Double click to edit and add your own text.

Sam´s Cares vårdare är flexibla och serviceinriktade

0505508831

Hemsjukvård - rätt och tillförlitlig hjälp i din vardag

Sams Cares hemsjukvård hjälper kunder med alla funktioner som kunden behöver hjälp med. Vårt uppdrag är att främja upprätthållande av resursser och funktionsförmågor, och se till att kunden har tillräckliga insatser som stöd för att kunna bo hemma

 

Besökslängden varierar alltifrån korta besök till dygnet runt vård.

* Vår personal är utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal.

* Vi ger service på finska, svenska, engelska, spanska och franska.

* Vi ordnar hjälpmedel och andra vårdprodukter i hemmet efter behov

Vårdtjänster

* Vård av äldre

* Vård av personer med handikapp

* Stöd i vardagshantering i hemmet

* Hjälp med personlig hygien

* Funktionsbevarande rehabilitering

* Läkarbesök

Tillsammans skapar vi en individanpassad planering utifrån dina vårdbehov.

Vad gör vi under ett hembesök?

Personlig omvårdnad

 

Daglig hygien

* Tillsyn och hjälp med hygien

* Daglig morgon-, eftermiddags och kvällshygien

* Observation av hudkostym (torrhet, sår, rodnad, utslag och skavsår), samt hudvård (smörjning/ talkning)

* Tandborstning/ Rengörning av tandprotes

* Hjälp med toalettbesök. Efter behov blöjbyte eller tömning av kateterpåse

* Hjälp med skötsel och insättning av hörapparat

* Rengörning av ögonprotes

 

Duschhjälp

* Guidning, tillsyn, samt hjälp med tvättning

* Andra hygienrelaterade uppgifter såsom rakning, kamma hår och klippa naglar

 

Påklädning

* Guidning och hjälp med av- och påklädning

* Se till att klädseln är ren och lämplig

* Vid behov på- och avtagning av stödstrumpor/ lindor

 

Nutrition

* Tillagning av morgon-, kvälls- och mellanmål, samt uppvärmning av lunch och middag

* Vid behov hjälpa kunden med mat- och vätsketillförsel

* Övervakning av vätskeintag och -uttag ( exempelvis urinutsöndring och observera symtom på uttorkning)

* Bevakad läkemedeladministration efter behov

Hjälp med hemsysslor

* Städa och snygga till, dammsuga, diska, och ta ut sopor

* Bäddning av säng, vädring och byte av sängkläder

* Information om säkerhet

* Säkerställa hinderfri passage

Kundens psykiska och fysiska välbefinnande

* Uppmuntran till egenvård

* Psykisk stöd genom aktivt lyssnande, samt att vara närvarande

* Observation och uppföljning av fysisk och psykisk oro/ problematik

* Kundsamtal, samt stöd i vardagssaker och problem

 

Hemsjukvård hjälper de som är i behov av återhämtning

Är du utskriven från sjukhuset, eller behöver din närmaste sjukvård i hemmet. Våra sjuksköterskor ger råd, vägleder och stödjer både patienten och anhöriga under vårdtiden. Vi utför enskilda hembesök och hjälper till vid långdragen återhämtning. Vi tar blodprover enligt läkarens ordination/ remiss och sänder provsvaren till den behandlande enheten. Du kan även få vaccinationer lätt i ditt hem.

Snabb hjälp i hemmet sparar tid och du slipper köa, vilket innebär färre besök på Vårdcentralen och för dig att få möjlighet att stanna hemma vid sjukdom.

 

Sjuksköterska följer upp kundens hälsotillstånd och välbefinnande. I nära samarbete med behandlande läkare säkerställs fortsatt vårdplanering och kontinuitet.

 

Övriga sjuksköterskeuppgifter tillhör bland annat följande:

* Dosering av läkemedel

* Blodprovstagning och EKG

* Injektioner och Vaccinationer

* Sårvård

* Borttagning av suturer och agraffer (metallclips)

* Minnes- och Nutritions tester

* Öronspolning

* Kateterspolning och -byten

* Mareva uppföljningar(INR)

* Anketrycksindex (ABI)

* Holter EKG (24h EKG)

* Ambulatorisk Blodtrycksmätning (24h BT)

bottom of page