top of page
d71073bc6753427b8528a4a0c5dc4896.jpeg

Hemsjukvård 

Vill bo självständigt hemma? Behöver du hjälp i din vardag?

Visste du om att du kan välja ett privat hemsjukvårdsalternativ istället för kommunens omsorg för att stödja dig.

Vår hjärtliga och respekterande vårdare och hemtjänstpersonal stödjer dig, när du behöver hjälp I boendet, såväl som i vardagliga sysslor. Professionella undersköterskor utför nödvändiga hemsjukvårdsåtgärder.

Det är viktigt för oss att vårdare/assitenter känner dig och du dem. Vi värdesätter kontinuitet I vårdrelationen, där du möter bekanta ansikten i din vardag.

Sam´s Cares professionella sjuksköterskor kommer hem för att utföra nädvändiga omvårdnadsåtgärder i bekant och trygg miljö, vilket ger dig tid och krafter till återhämtning. Sjuksköterskebesöken kan vara regelbundna exempelvis vid långdragen återhämtning, eller enstaka efter behov.

 

Utöver grundläggande vård, utför vi specifik omvårdnad såsom

* Sårvård

* Provtagning

* Läkemedeladministration, -iordningsställande, samt injektioner

* Blodtrycksmätning

* Borttagning av stygn/ agraffer (metallclips)

* Insättning av kateter och kateterspolning

* Vård i livets slutskede

 

Din sjukvårdare hjälper dig utifrån din helhetssituation och dina behov såsom:

* Assisterar dig med av- och påklädning, vid måltider, när du behöver röra på dig, vid persong hygien och toa besök, hudvård, vid inhandling, vistelse utomhus, samt vid andra ärenden och läkarbesök.

* Ser till att du har tillräckligt med mat, att det är snyggt hemma, och att läkemedlen är beställda

* Ser till att åtgärderna i rehabiliteringsplanen utförs och följs upp

* Ser till att du har sällskap, främjar resursser och funktionsförmågor

* Samarbetar med kommunens hemsjukvård, andra vårdgrannar och med anhöriga

* Följer upp ditt häsotillstånd, mäter blodtrycket, delar medicin, ger injektioner, tar prover,

lägger om sår, byter kateter

* Bedömer behov av hjälpmedel och utför minnestest

* Informerar om olika stödfunktioner och tillgänglig service, samt hjälper till att ansöka dessa

bottom of page